نوحه ومدح ومولودی
 آموزش مداحی
افتتاح هییت محبین ابوالفضل درشهرستان انار

|+| نوشته شده توسط سیدامیررضا موسوی در یکشنبه سیزدهم مهر 1393  |
 ساقیا
ساقیادروازه کن دردخماری میکشم           روزوشب پشت درمیخانه خاری می کشم

|+| نوشته شده توسط سیدامیررضا موسوی در جمعه یازدهم مهر 1393  |
 
 
بالا